Quyết Định 01/2011/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 01/2011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 20/01/2011
Trích yếu Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý lao động nước ngoài làm việc tại tỉnh Lào Cai
Người ký
Ngày hiệu lực 20/01/2011
Công báo Công báo số 05