Quyết Định 03/2010/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 03/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 27/12/2010
Trích yếu Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND của UBND huyện Bát Xát về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Dân tộc huyện Bát Xát
Người ký
Ngày hiệu lực 27/12/2010
Công báo Công báo số 05