Chỉ thị 01/2011/CT-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Chỉ thị
Số, ký hiệu 01/2011/CT-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 14/01/2011
Trích yếu Chỉ thị số 01/2011/CT-UBND của UBND huyện Văn Bàn về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2011
Người ký
Ngày hiệu lực 14/01/2011
Công báo Công báo số 05