Nghị Quyết 30/2010/NQ-HĐND
Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị Quyết
Số, ký hiệu 30/2010/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 17/12/2010
Trích yếu Nghị quyết số 30/2010/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về một số chính sách khuyến khích xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề; y tế; văn hóa, thể thao; môi trường trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Người ký
Ngày hiệu lực 17/12/2010
Công báo Công báo số 02