Nghị Quyết 21/NQ-HĐND
Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị Quyết
Số, ký hiệu 21/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 16/12/2010
Trích yếu Nghị quyết số 21/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai khóa XIII, nhiệm kỳ 2004 - 2011
Người ký
Ngày hiệu lực 16/12/2010
Công báo Công báo số 02