Nghị Quyết 31/NQ-HĐND
Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị Quyết
Số, ký hiệu 31/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 17/12/2010
Trích yếu Nghị quyết số 31/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về chương trình hoạt động giám sát chuyên đề; tham vấn nhân dân về việc ban hành và thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh Lào Cai năm 2011
Người ký
Ngày hiệu lực 17/12/2010
Công báo Công báo số 02