Nghị Quyết 33/NQ-HĐND
Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị Quyết
Số, ký hiệu 33/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 17/12/2010
Trích yếu Nghị quyết số 33/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về kết quả thỏa thuận của Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh giữa 2 kỳ họp HĐND tỉnh
Người ký
Ngày hiệu lực 17/12/2010
Công báo Công báo số 02