Quyết Định 46/2010/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 46/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 20/12/2010
Trích yếu Quyết định số 46/2010/QĐ-UBND ngày 20/12/2010 của UBND tỉnh ban hành Quy định một số nội dung đầu tư các Dự án khu đô thị mới, Dự án phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Người ký
Ngày hiệu lực 20/12/2010
Công báo Công báo số 01