Quyết Định 47/2010/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 47/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 22/12/2010
Trích yếu Quyết định số 47/2010/QĐ-UBND ngày 22/12/2010 của UBND tỉnh ban hành Quy định về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Người ký
Ngày hiệu lực 22/12/2010
Công báo Công báo số 01