Chỉ thị 08/2010/CT-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Chỉ thị
Số, ký hiệu 08/2010/CT-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 01/12/2010
Trích yếu Chỉ thị số 08/2010/CT-UBND ngày 01/12/2010 của UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện công tác bảo hộ lao động, an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Người ký
Ngày hiệu lực 01/12/2010
Công báo Công báo số 01