Chỉ thị 09/2010/CT-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Chỉ thị
Số, ký hiệu 09/2010/CT-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 23/12/2010
Trích yếu Chỉ thị số 09/2010/CT-UBND ngày 23/12/2010 của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý hoạt động xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Người ký
Ngày hiệu lực 23/12/2010
Công báo Công báo số 01