Quyết Định 36/2010/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 36/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 18/10/2010
Trích yếu Quyết định số 36/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban Tôn giáo tỉnh Lào Cai
Người ký
Ngày hiệu lực 18/10/2010
Công báo Công báo số 14