Quyết Định 40/2010/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 40/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 19/11/2010
Trích yếu Quyết định số 40/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Văn thư – Lưu trữ tỉnh Lào Cai
Người ký
Ngày hiệu lực 19/11/2010
Công báo Công báo số 14