Quyết Định 14/2010/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 14/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 28/07/2010
Trích yếu Quyết định số 14/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành định mức chi đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Người ký
Ngày hiệu lực 28/07/2010
Công báo Công báo số 10