Quyết Định 19/2010/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 19/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 09/08/2010
Trích yếu Quyết định số 19/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh về chức danh và mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Người ký
Ngày hiệu lực 09/08/2010
Công báo Công báo số 10