Nghị Quyết 05/NQ-HĐND
Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị Quyết
Số, ký hiệu 05/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 14/07/2010
Trích yếu Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai khóa XIII
Người ký
Ngày hiệu lực 14/07/2010
Công báo Công báo số 10