Chỉ thị 04/2010/CT-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Chỉ thị
Số, ký hiệu 04/2010/CT-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 20/05/2010
Trích yếu Chỉ thị số 04/2010/CT-UBND của UBND tỉnh về việc toàn dân chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”
Người ký
Ngày hiệu lực 20/05/2010
Công báo Công báo số 08