Chỉ thị 05/2010/CT-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Chỉ thị
Số, ký hiệu 05/2010/CT-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 20/05/2010
Trích yếu Chỉ thị số 05/2010/CT-UBND của UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện công tác bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Người ký
Ngày hiệu lực 20/05/2010
Công báo Công báo số 08