Văn bản khác 532/UBND-TNMT
Các thuộc tính
Loại văn bản Văn bản khác
Số, ký hiệu 532/UBND-TNMT
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 17/03/2010
Trích yếu Văn bản số 532/UBND-TNMT của UBND tỉnh về việc Đính chính Quyết định số 45/2009/QĐ-UBND ngày 25/12/2009 của UBND tỉnh Lào Cai về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, mục đích phát triển kinh tế; QĐ số 46/2009/QĐ-UBND ngày 25/12/2009 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành giá cho thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Người ký
Ngày hiệu lực 17/03/2010
Công báo Công báo số 07