Quyết Định 13/2010/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 13/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 25/03/2010
Trích yếu Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND của UBND huyện Văn Bàn về việc Ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Văn Bàn
Người ký
Ngày hiệu lực 25/03/2010
Công báo Công báo số 07