Chỉ thị 15/CT-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Chỉ thị
Số, ký hiệu 15/CT-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 11/09/2009
Trích yếu Chỉ thị số 15/CT-UBND của UBND tỉnh về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối vứi hoạt động thăm dò, khai thác, vận chuyển khoáng sản trên sông, suối
Người ký
Ngày hiệu lực 11/09/2009
Công báo Công báo số 12