Quyết Định 22/2009/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 22/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 21/08/2009
Trích yếu Quyết định số 22/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành quy định quản lý và thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Người ký
Ngày hiệu lực 21/08/2009
Công báo Công báo số 11