Nghị Quyết 08/2009/NQ-HĐND
Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị Quyết
Số, ký hiệu 08/2009/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 22/07/2009
Trích yếu Nghị quyết số 08/2009/NQ-HĐND của HĐND thành phố về việc bổ sung thực hiện cơ chế hỗ trợ chỉnh trang đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2009-2011.
Người ký
Ngày hiệu lực 22/07/2009
Công báo Công báo số 11