Nghị Quyết 09/2009/NQ-HĐND
Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị Quyết
Số, ký hiệu 09/2009/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 13/07/2009
Trích yếu Nghị quyết số 09/2009/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc Phê duyệt việc điều chỉnh một số chỉ tiêu phát triển KT - XH, dự toán ngân sách và kế hoạch đầu tư phát triển năm 2009 tỉnh Lào Cai.
Người ký
Ngày hiệu lực 13/07/2009
Công báo Công báo số 10