Chỉ thị 02/2009/CT-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Chỉ thị
Số, ký hiệu 02/2009/CT-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 21/07/2009
Trích yếu Chỉ thị số 02/2009/CT-UBND của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở
Người ký
Ngày hiệu lực 21/07/2009
Công báo Công báo số 10