Nghị Quyết 14/NQ-HĐND
Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị Quyết
Số, ký hiệu 14/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 13/07/2009
Trích yếu Nghị quyết số 14/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc Phê chuẩn việc chuyển đổi trường Trung học phổ thông bán công số 1, số 2 thành phố Lào Cai thành trường công lập.
Người ký
Ngày hiệu lực 13/07/2009
Công báo Công báo số 10