Quyết Định 07/2009/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 07/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 07/05/2009
Trích yếu Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế phối hợp hoạt động của các thành viên Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Lào Cai.
Người ký
Ngày hiệu lực 07/05/2009
Công báo Công báo số 08