Quyết Định 08/2009/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 08/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 15/05/2009
Trích yếu Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định về lập dự toán và quyết toán ngân sách địa phương - tỉnh Lào Cai.
Người ký
Ngày hiệu lực 15/05/2009
Công báo Công báo số 08