Quyết Định 11/2009/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 11/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 28/05/2009
Trích yếu Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh về ban hành mức giá tối thiểu để tính thu lệ phí trước bạ đối với tài sản là nhà trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
Người ký
Ngày hiệu lực 28/05/2009
Công báo Công báo số 08