Quyết Định 12/2009/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 12/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 28/05/2009
Trích yếu Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành quy định về công nhận sáng kiến trong công tác Đảng, quản lý Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và Đoàn thể trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
Người ký
Ngày hiệu lực 28/05/2009
Công báo Công báo số 08