Quyết Định 03/2009/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 03/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 20/04/2009
Trích yếu Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND của UBND huyện Bảo Thắng về việc Ban hành Quy định về công tác Thi đua, khen thưởng huyện Bảo Thắng.
Người ký
Ngày hiệu lực 20/04/2009
Công báo Công báo số 08