Quyết Định 06/2009/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 06/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 13/04/2009
Trích yếu Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất cho thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
Người ký
Ngày hiệu lực 13/04/2009
Công báo Công báo số 07