Quyết Định 232/2009/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 232/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 02/04/2009
Trích yếu Quyết định số 232/2009/QĐ-UBND của UBND thành phố về việc Ban hành Quy định về công tác Thi đua, Khen thưởng trên địa bàn thành phố Lào Cai.
Người ký
Ngày hiệu lực 02/04/2009
Công báo Công báo số 07