Quyết Định 64/2008/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 64/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 30/12/2008
Trích yếu Quyết định số 64/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc quy định mức thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
Người ký
Ngày hiệu lực 30/12/2008
Công báo Công báo số 03