Nghị Quyết 10/2008/NQ-HĐND
Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị Quyết
Số, ký hiệu 10/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 26/12/2008
Trích yếu Nghị quyết số 10/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Bắc Hà về việc Phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách vă phân bổ ngân sách địa phương năm 2009
Người ký
Ngày hiệu lực 26/12/2008
Công báo Công báo số 03