Nghị Quyết 07/2008/NQ-HĐND
Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị Quyết
Số, ký hiệu 07/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 24/12/2008
Trích yếu Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Sa Pa về việc Phê chuẩn kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2009.
Người ký
Ngày hiệu lực 24/12/2008
Công báo Công báo số 03