Nghị Quyết 23/2008/NQ-HĐND
Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị Quyết
Số, ký hiệu 23/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 15/12/2008
Trích yếu Nghị quyết số 23/2008/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Người ký
Ngày hiệu lực 15/12/2008
Công báo Công báo số 02