Nghị Quyết 24/2008/NQ-HĐND
Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị Quyết
Số, ký hiệu 24/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 15/12/2008
Trích yếu Nghị quyết số 24/2008/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc Quy định tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi; mức thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Người ký
Ngày hiệu lực 15/12/2008
Công báo Công báo số 02