Nghị Quyết 27/NQ-HĐND
Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị Quyết
Số, ký hiệu 27/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 15/12/2008
Trích yếu Nghị quyết số 27/2008/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về Chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh Lào Cai năm 2009
Người ký
Ngày hiệu lực 15/12/2008
Công báo Công báo số 02