Nghị Quyết 22/2008/NQ-HĐND
Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị Quyết
Số, ký hiệu 22/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 15/12/2008
Trích yếu Nghị quyết số 22/2008/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2009
Người ký
Ngày hiệu lực 15/12/2008
Công báo Công báo số 01