Quyết Định 58/2008/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 58/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 06/11/2008
Trích yếu Quyết định số 58/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định quản lý khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
Người ký
Ngày hiệu lực 06/11/2008
Công báo Công báo số 16