Quyết Định 3424/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 3424/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 13/11/2008
Trích yếu Quyết định số 3424/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Công bố danh mục văn bản QPPL do UBND tỉnh Lào Cai ban hành từ ngày 01/10/1991 đến ngày 30/6/2008 thuộc lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu, biên giới hết hiệu lực thi hành.
Người ký
Ngày hiệu lực 13/11/2008
Công báo Công báo số 16