Quyết Định 52/2008/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 52/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 28/10/2008
Trích yếu Quyết định số 52/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy đinh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai.
Người ký
Ngày hiệu lực 28/10/2008
Công báo Công báo số 15