Quyết Định 53/2008/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 53/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 28/10/2008
Trích yếu Quyết định số 53/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy đinh tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng năm của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
Người ký
Ngày hiệu lực 28/10/2008
Công báo Công báo số 15