Quyết Định 54/2008/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 54/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 28/10/2008
Trích yếu Quyết định số 54/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy đinh tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Lào Cai.
Người ký
Ngày hiệu lực 28/10/2008
Công báo Công báo số 15