Quyết Định 55/2008/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 55/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 29/10/2008
Trích yếu Quyết định số 55/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất ở trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
Người ký
Ngày hiệu lực 29/10/2008
Công báo Công báo số 15