Quyết Định 56/2008/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 56/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 29/10/2008
Trích yếu Quyết định số 56/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy đinh trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
Người ký
Ngày hiệu lực 29/10/2008
Công báo Công báo số 15