Quyết Định 43/2008/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 43/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 17/09/2008
Trích yếu Quyết định số 43/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về thu thuỷ lợi phí và phí sử dụng nước (tiền nước) trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
Người ký
Ngày hiệu lực 17/09/2008
Công báo Công báo số 14