Quyết Định 44/2008/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 44/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 17/09/2008
Trích yếu Quyết định số 44/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ cơ sở tham gia học tập tại các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
Người ký
Ngày hiệu lực 17/09/2008
Công báo Công báo số 14