Quyết Định 45/2008/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 45/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 17/09/2008
Trích yếu Quyết định số 45/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc quy định mức chi đảm bảo công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
Người ký
Ngày hiệu lực 17/09/2008
Công báo Công báo số 14